Dohodovací řízení – archiv

Dohodovací řízení 2020

Analytická komise DŘ

Nadpis Odkaz
AKDR Naklady 2018 1p-2p-slitek
AKDR prezencni listina 26032019
AKDR Produkcni ukazatele Laboratore 2018-1p-2p-slitek
Prezentace AKDR 2019
Tabulky a grafy 1 až 11-2018-2p
Zápis AKDŘ 26032019
Zprava Analyticke komise za rok 2018

Dokumenty

Nadpis Odkaz
Protokoly z jednání jednotlivých segmentů v rámci DŘ o úhradách na rok 2020 http://www.sasp.cz/protokoly-z-dohod-2020
Rozvrh jednání zástupců poskytovatelů a zdravotních pojišťoven v rámci DŘ na rok 2020
DR evidence MK Leden 2019
Zpráva Mandátové komise k 22.1.2019
Jednací řád DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad
Ověřený zápis z jednání
Prezenční listina DŘ
Pozvánka na zahájení DŘ na rok 2020

Dohodovací řízení 2019


Výsledky DŘ – protokoly

Nadpis Odkaz
Závěrečný protokol DŘ 2019
DOHODA_Lékárny,klinická farmacie_předběžná dohoda 2019
DOHODA_Akutní lůžková péče_předběžná dohoda 2019
DOHODA – Následná péče_předběžná dohoda 2019
DOHODA_Zdravotnická doprava_předběžná dohoda 2019
DOHODA_ZZS,PPNP,LPS_ předběžná dohoda 2019
DOHODA_Stomatologie_předběžná dohoda 2019
DOHODA_PL,PLDD_předběžná dohoda 2019
DOHODA_Lázně,ozdravovny_předběžná dohoda 2019
DOHODA_Laboratoře, RTG_předběžná dohoda 2019
DOHODA_Hemodialýza_předběžná dohoda 2019
DOHODA_Gynekologie_předběžná dohoda 2019
DOHODA_Fyzioterapie_předběžná dohoda 2019
DOHODA_Domácí péče_předběžná dohoda 2019
DOHODA_Ambulantní spec. péče_předběžná dohoda 2019

Zápisy z jednání Přípravné fáze DŘ

Nadpis Odkaz
Skupina poskytovatelů lékárenské a klinickofarmaceutické péče – zápis 1.jednací den PFDŘ2019 – revize poskytovatelé
Skupina poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb zápis – 1. jednací-den-PFDŘ2019
Skupina poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče – zápis1. jednací den PFDŘ2019
Skupina poskytovatelů akutní lůžkové péče – zápis 1. jednací den PFDŘ2019
Skupina poskytovatelů následné lůžkové péče – zápis 1. jednací den PFDŘ2019
Skupina poskytovatelů domácích zdravotních služeb – zápis 1. jednací den PFDŘ2019
Skupina poskytovatelů LAB a RDG služeb – zápis 1. jednací den PFDŘ2019
Skupina poskytovatelů praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost – zápis 1. jednací den PFDŘ2019
Skupina poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitční péče v ozdravovnách – zápis 1. jednací den PFDŘ2019.
Skupina poskytovatelů fyzioterapie zápis 1. jednací den PFDŘ2019
Skupina poskytovatelů lékárenské a klinickofarmaceutické péče zápis 1. jednací den PFDŘ2019
Skupina poskytovatelů ambulantní specializované péče – zápis 1.jednací den PFDŘ2019
Skupina poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb – zápis 1.jednací den PFDŘ 2019

Návrhy ZP

Nadpis Odkaz
DŘ 2019 společný návrh STOM
DŘ 2019 společný návrh HDL
DŘ 2019 společný návrh HC
DŘ 2019 společný návrh LAB RDG
DŘ 2019 společný návrh VPL a PLDD
DŘ 2019 Lázně a ozdravovny společný návrh
DŘ 2019 společný návrh fyzioterapie
DŘ 2019 společný návrh ZZS
DŘ 2019 společný návrh lékárenská péče
DŘ 2019 společný návrh ambulantní specialisté
DŘ 2019 Společný návrh – gynekologicka péče

Návrhy PZS

Nadpis Odkaz
HD Dohodovací řízení o hodnotě bodu 2019 Rev 01
DŘ KMP 2019 20180404
GAR – dohodovací řízení 2018
NÁVRH – odb. 925, 914, 926 – rok 2019 – DŘ
Návrh AČMN – akutní péče
Návrh AČMN – následná péče
Návrh ANČR akutní péče
Návrh ANČR DŘ 2019 následná péče
Návrh skupiny poskytovatelů lékárenské péče na rok 2019 1. kolo SiV za položku na receptu
Návrh skupiny poskytovatelů lékárenské péče na rok 2019 1. kolo SiV za Rp
Návrh ujednání SLL – 1. kolo
Návrhy – fyz. UNIFY 1.kolo DŘ
Ozdravovny – návrh 1.kolo

Dokumenty

Nadpis Odkaz
Zápis ze závěrečného jednání DŘ 2019
Pozvánka na závěrečné jednání Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2019
Zpráva analytické komise za rok 2017 s aktualizací odhadu příjmů na rok 2019
Prezenční listina jednání Analytické komise DŘ
Prezentace Analytické komise DŘ
Zápis z jednání Analytické komise DŘ
Zpráva z jednání Analytické komise DŘ za rok 2017
DŘ – evidence – MK
Pozvánka na jednání Analytické komise DŘ dne 26. 3. 2018
Adresář klíčových rolí DŘ
JŘ DŘ úplné znění 30.01.2018
Zápis z jednání k Jednacímu řádu DŘ
Zápis ze zahajovacího jednání DŘ o výši úhrady ZS pro rok 2019
Pozvánka na zahajovací jednání DŘ