Komise revizních lékařů

Komise revizních lékařů Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (KRL SZP ČR) je komisí Svazu zdravotních pojišťoven ČR tvořenou pověřenými zástupci členských zdravotních pojišťoven SZP ČR a předsedou KRL SZP ČR jmenovaným Radou SZP ČR.

Hlavní úkoly KRL SZP ČR:

  • analyzování situaci v oblasti poskytování a úhrad (cen) zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hrazené služby“) členských zdravotních pojišťoven SZP ČR;
  • tvorba společných metodik, výkladů, stanovisek a postupů v oblasti kontroly (revizní činnosti) nad poskytováním a úhradou hrazených služeb;
  • spolupráce s odbornými sekcemi SZP ČR;
  • spolupráce na činnostech související s procesem kategorizace, podmínek a výše úhrad zdravotních hrazených služeb, včetně procesu zařazování nových hrazených služeb do číselníku, případně tvorba Číselníku ZP – SZP ČR;
  • spolupráce s věcně příslušnými orgány a organizacemi [Ministerstvem zdravotnictví ČR, Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“), Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (dále jen „VZP ČR“), odbornými lékařskými společnostmi, poskytovateli zdravotních služeb a jejich asociacemi či sdruženími, aj.] v oblastech legislativy upravující poskytování, úhrad hrazených služeb.

 

Podrobnosti o činnosti KRL SZP ČR jsou upraveny KZP SZP ČR schvalovaným Radou SZP ČR.

 

Složení KZP SZP ČR:

Předsedkyně KRL SZP ČR – MUDr. Ivana Sušklebová

Zástupci zdravotních pojišťoven sdružených ve SZP ČR