Zdravotní sekce

Zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (ZS SZP ČR) je sekcí Svazu zdravotních pojišťoven ČR tvořenou pověřenými zástupci, zdravotními řediteli členských zdravotních pojišťoven SZP ČR a předsedou ZS SZP ČR jmenovaným Radou SZP ČR. ZS SZP ČR je sekcí SZP ČR již od roku 1995.

Předsedkyní ZS SZP ČR je MUDr. Renata Knorová, MBA