Organizační struktura

Organizační struktura a orgány Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Rada Svazu

Rada Svazu je nejvyšším orgánem Svazu, do jejíž působnosti náleží zejména:

 • schvalování Stanov a jejich změn,
 • rozhodování o zásadách hospodaření s majetkem Svazu,
 • delegování zástupců Svazu na jednání se státními a jinými orgány a organizacemi,
 • schvalování cílů a programu Svazu,
 • zřizování komisí Svazu,
 • volba a odvolávání prezidenta Svazu,
 • volba a odvolávání výkonného ředitele Svazu,
 • jmenování a odvolávání předsedů sekcí Svazu a předsedů komisí Svazu,

Prezident Svazu Ing. Ladislav Friedrich, CSc.

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
Ing. Ladislav Friedrich, CSc.

Prezident Svazu reprezentuje Svaz navenek

 • účastní se jednání Rady Svazu s právem předkládat návrhy a doporučení,
 • v rozsahu stanoveném Radou Svazu vykonává její usnesení.

Výkonný ředitel Svazu Mgr. Martin Balada, LL.M.

Mgr. Martin Balada, LL.M.
Mgr. Martin Balada, LL.M.

Výkonný ředitel Svazu je statutárním orgánem Svazu

 • jedná ve všech věcech, které nejsou Stanovami vyhrazeny Radě Svazu nebo prezidentovi Svazu,
 • v rozsahu stanoveném Radou Svazu vykonává její usnesení,
 • řídí kancelář Svazu, koordinuje a zabezpečuje činnost sekcí a komisí Svazu.

Odborné sekce a komise Svazu

Právní sekce – předseda Mgr. Martin Balada, LL.M. garant – vedení Svazu

Zdravotní sekce – předsedkyně MUDr. Renata  Knorová , garant Ing. Vladimír Matta, ČPZP

MUDr. Renata Knorová
MUDr. Renata Knorová

Ekonomická sekce – předsedkyně Ing. Anna Žižková, garant Ing. Antonín Klimša,MBA, RBP

Ing. Anna Žižková,
Ing. Anna Žižková,

Sekce informatiků – předseda sekce Ing. Leo Večerek, garant Ing. Darina Ulmanová, MBA, ZPŠ

Ing. Leo Večerek
Ing. Leo Večerek

Léková komise

Ing. Magdalena Vondráčková, Ph.D. – pověřená řízením LK SZP ČR

Komise pro zdravotnické prostředky – předseda Ing. Jan Beneš

Ing. Jan Beneš
Ing. Jan Beneš

Komise revizních lékařů – předsedkyně MUDr. Ivana Sušklebová

MUDr. Ivana Sušklebová
MUDr. Ivana Sušklebová

Komise pro PR a marketing – předseda PaedDr. Josef Křivánek, MBA

PaedDr. Josef Křivánek, MBA
PaedDr. Josef Křivánek, MBA

Pojišťovny:

 • VoZP

  Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

  Kód ZP: 201
  Adresa: Drahobejlova 1404/4,
  Praha 9
 • ČPZP

  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  Kód ZP: 205
  Adresa: Jeremenkova 11,
  Ostrava-Vítkovice
 • OZP

  Oborová zdravotní
  pojišťovna

  Kód ZP: 207
  Adresa: Roškotova 1225/1,
  Praha 4
 • ZPŠ

  Zaměstnanecká pojišťovna
  Škoda

  Kód ZP: 209
  Adresa: Husova 302,
  Mladá Boleslav
 • ZPMV ČR

  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky

  Kód ZP: 211
  Adresa: Vinohradská 2577/178,
  Praha 3
 • RBP ZP

  RBP, zdravotní pojišťovna

  Kód ZP: 213
  Adresa: Michálkovická 108,
  Slezská Ostrava