Dohodovací řízení 2023

Dohodovací řízení je institut pro stanovení hodnot bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení poskytovatelů, podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré materiály pro rok 2023 zde: https://www.cpzp.cz/dohodovaci-rizeni

Dokumenty

Nadpis Odkaz
Zahajovací jednání Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2023