Odkazy

Zajímavé a užitečné odkazy na weby, kde se dají dohledat informace.

Ostatní pojišťovny
https://www.vzp.cz/ Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Zdravotnictví na internetu
Státní instituce
http://www.czso.cz Český statistický úřad
http://www.uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
http://www.mfcr.cz Ministerstvo financí
http://www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí
http://www.mzcr.cz Ministerstvo zdravotnictví
Ostatní instituce
http://www.pacienti.cz Svaz pacientů ČR
http://www.osz.cmkos.cz Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
http://www.jaksekdeleci.cz Jak se kde léčí
https://www.kancelarzp.cz/cs/ Kancelář zdravotního pojištění
Komory
http://www.lekarnici.cz Česká lékárnická komora
http://www.dent.cz/ Česká stomatologická komora
http://www.clkcr.cz Česká lékařská komora
Poskytovatelé zdravotní péče
http://www.ancr.cz Asociace nemocnic České republiky
http://www.acmn.cz Asociace českých a moravských nemocnic
http://www.sasp.cz Sdružení smluvních lékařů
Zahraniční odkazy
http://www.vszp.sk Všeobecná zdravotní pojišťovna Slovenské republiky
http://www.bkk.de Spolkový svaz zdravotních pojišťoven v Německu – smluvní partner Svazu zdravotních pojišťoven
http://www.aim-mutual.org Association Internationale de la Mutualité
http://www.europa.eu Evropská Unie – zajímavé odkazy na EU