Úvod

Komise pro zdravotnické prostředky (KZP) Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (SZP ČR) je komisí Svazu zdravotních pojišťoven ČR, tvořenou pověřenými zástupci členských zdravotních pojišťoven SZP ČR a předsedou KZP SZP ČR jmenovaným Radou SZP ČR.

Hlavní úkoly KZP SZP ČR:

– zabezpečování společných činností, v rámci zdravotních pojišťoven sdružených v SZP ČR, souvisejících se zdravotnickými prostředky v souvislosti s vytvářením podmínek pro efektivní využívání prostředků zdravotního pojištění na zdravotnické prostředky;

– tvorba společných výkladů, stanovisek a postupů v oblasti zdravotnických prostředků;

– analyzování situace v oblasti cen a spotřebv oblasti zdravotnických prostředků;

– tvorba metodických pokynů v oblasti zdravotnických prostředků;

– tvorba a udržování Rozdílového číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR;

– spolupráce s odbornými sekcemi SZP ČR;

– spolupráce s příslušnými orgány a organizacemi v oblasti zdravotnických prostředků (zejménaMinisterstvem zdravotnictví).

Podrobnosti o činnosti KZP SZP ČR jsou upraveny statutem KZP SZP ČR schvalovaným Radou SZP ČR.

Složeni KZP SZP ČR:

Předseda KZP SZP ČR –Ing. Jan Beneš
Zástupci zdravotních pojišťoven sdružených ve SZP ČR