Aktuality

Datum Nadpis Odkaz
12. 03. 2021 Společná metodika VZP ČR a SZP ČR k předběžnému projednání úhrady zdravotnického prostředku z veřejného zdravotního pojištění zdravotními pojišťovnami v souvislosti s jeho ohlášením dle § 39r zákona č. 48/1997 Sb., pro zařazení do úhradové skupiny „Nekategorizované zdravotnické prostředky“ s úhradovým limitem 50 %
Společná metodika VZP ČR a SZP ČR k postupu při uzavření smlouvy o sdílení rizika mezi zdravotními pojišťovnami a ohlašovatelem v souvislosti s ohlášením zdravotnického prostředku dle § 39r zákona č. 48/1997 Sb., pro zařazení do úhradové skupiny „Nekategorizované zdravotnické prostředky“ s úhradovým limitem 100 %
26. 11. 2019 NOVELA ZÁKONA Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ, KTERÁ PŘINÁŠÍ NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚHRADOVOU REGULACI SÉRIOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ NA POUKA

Od 1. 12. 2019 dochází ke změně stávajících kódů u všech zdravotnických prostředků, které byly přeohlášeny na Státní ústav pro kontrolu léčiv (původní kódy budou pouze pro informaci uvedeny v poli PKOD). Zároveň dochází i ke změně podmínek úhrad.

Pokud si pojištěnec chce vyzvednout zdravotnický prostředek na poukaz ještě za stávajících podmínek úhrady, je potřeba vystavený poukaz uplatnit (tj. předat) ve výdejně zdravotnických prostředků, lékárně nebo u smluvního výdejce 30. 11. 2019, a to včetně schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny, pokud je takové schválení dle stávajících podmínek vyžadováno.

12. 12. 2018 METODIKA SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR
DOPLŇUJÍCÍ METODIKA SCHVALOVÁNÍ, VÝDEJE A ÚHRADY INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A JEJICH OPRAV A ÚPRAV
19. 09. 2013 Veřejná výzva pro dodavatele zdravotnických prostředků v souvislosti s přípravou na změnu legislativy v oblasti zdravotnických prostředků
15. 01. 2013 S účinností od 1. 1. 2013 byly provedeny změny v platném číselníku zdravotnických prostředků

(Číselník VZP – ZP) pro některé kategorie zdravotnických prostředků pro stomické pacienty. Pro jednodušší orientaci v novém systém jsme připravili přehled plně hrazených, v rámci úhradových limitů stanovených v Příloze 3C Zákona 48/1997 Sb., jednodílných stomických systémů a sáčků u dvoudílných stomických systémů – viz tabulka. V tabulce jsou uvedeny všechny dodávané pomůcky (zeleně jsou označeny plně hrazené, žlutě s doplatkem do 10%).