Dokumenty

Nadpis
METODIKA SCHVALOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
FORMULÁŘ KE SCHVÁLENÍ ÚHRADY STEHENNÍ PROTÉZY SE SYSTÉMEM BIONICKÉHO KOLENNÍHO KLOUBU
FORMULÁŘ K ŽÁDOSTI O ÚHRADU MYOELEKTRICKÉ PROTÉZY
FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU
SPOLEČNÁ-METODIKA ZP 100
SPOLEČNÁ-METODIKA ZP 50
Formulář pro hodnocení rizika dekubitů Nortonová
Formulář pro hodnocení rizika dekubitů Nortonová
Formular koncentrator kysliku X
Formular koncentrator kysliku
Metodika pro zařazování zdravotnických prostředků do Rozdílového číselníku
Jednací řád Komise pro zdravotnické prostředky
Statut Komise pro zdravotnické prostředky
Datové rozhraní pro zařazení do Rozdílového číselníku