Povinné očkování

Aktuální informace k povinnému očkování

Datum Nadpis
13. 09. 2021 Metodický postup k vykazování očkování od 1. 9. 2021

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci PL a odborných společností.

Metodický postup k vykazování očkování od 1. 9. 2021- ZDE

Změny od předchozí verze (1. 8. 2021) jsou v textu vyznačeny žlutě.


UPOZORNĚNÍ: V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku VZP, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

23. 08. 2021 Metodický postup k vykazování očkování od 1. 8. 2021

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci PL a odborných společností.

Změny od předchozí verze (1. 1. 2021) jsou v textu vyznačeny žlutě.


UPOZORNĚNÍ: V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku VZP, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

22. 01. 2021 Metodický postup k vykazování očkování od 1. 1. 2021

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci PL a odborných společností.

Metodický postup k vykazování očkování od 1. 1. 2021- ZDE

Změny od předchozí verze (17. 12. 2020) jsou v textu vyznačeny žlutě.


UPOZORNĚNÍ: V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku VZP, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

17. 12. 2020 Metodický postup k vykazování očkování od 17. 12. 2020

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci PL a odborných společností.

Metodický postup k vykazování očkování od 14. 10. 2020 – ZDE

Změny od předchozí verze (14. 10. 2020) jsou v textu vyznačeny žlutě.

UPOZORNĚNÍ: V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku VZP, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

21. 10. 2020 Metodický postup k vykazování očkování od 14. 10. 2020

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci PL a odborných společností.

Metodický postup k vykazování očkování od 14. 10. 2020 – ZDE

Změny od předchozí verze (1. 9. 2019) jsou v textu vyznačeny žlutě.

UPOZORNĚNÍ: V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku VZP, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

01. 09. 2020 Metodický postup k vykazování očkování od 1. 9. 2020

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci PL a odborných společností.

Změny od předchozí verze (1. 9. 2019) jsou v textu vyznačeny žlutě.


UPOZORNĚNÍ: V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku VZP, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

13. 05. 2020 Metodický postup k vykazování očkování od 1. 5. 2020

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci PL a odborných společností.

Změny od předchozí verze (1. 5. 2019) jsou v textu vyznačeny žlutě.

UPOZORNĚNÍ: V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku VZP, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

01. 05. 2019 Metodický postup k vykazování očkování od 1. 5. 2019

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci PL a odborných společností.

Změny od předchozí verze (1. 4. 2019) jsou v textu vyznačeny žlutě.


UPOZORNĚNÍ: S platností od 1. 4. 2019 dochází k výpadku v dodávkách očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám 0057521 PRIORIX, a to předběžně do 30. 6. 2019. Po dobu výpadku bude dodávána očkovací látka 0026151 M-M-RVAXPRO, která je plnohodnotnou alternativní náhradou. Tato očkovací látka je distribuována od 1. 4. 2019.

UPOZORNĚNÍ: S platností od 1. 5. 2019 dochází k výpadku v dodávkách očkovací látky proti tuberkulóze 9999911 BCG 10 ANTI-TUBER VACCINE, a to předběžně do konce roku 2019. Po dobu výpadku bude dodávána očkovací látka 9999916 BCG VACCINE – FREEZE-DRIED, která je plnohodnotnou alternativní náhradou. Tato očkovací látka bude distribuována od 1. 5. 2019.

UPOZORNĚNÍ: V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku VZP, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

01. 04. 2019 Metodický postup k vykazování očkování od 1. 4. 2019

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci Svazu zdravotních pojišťoven, VZP a se zástupci PL a odborných společností.

Změny od předchozí verze (1. 12. 2018) jsou v textu vyznačeny žlutě.


UPOZORNĚNÍ: S platností od 1. 4. 2019 dochází k výpadku v dodávkách očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám 0057521 PRIORIX, a to předběžně do 30. 6. 2019. Po dobu výpadku bude dodávána očkovací látka 0026151 M-M-RVAXPRO, která je plnohodnotnou alternativní náhradou. Tato očkovací látka je distribuována od 1. 4. 2019.

01. 12. 2018 Metodický postup k vykazování očkování od 1. 12. 2018

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci Svazu zdravotních pojišťoven, VZP a zástupců PZS.
Změny od předchozí verze (1. 10. 2018) jsou v textu vyznačeny.


UPOZORNĚNÍ: V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku zdravotní pojišťovny, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

01. 10. 2018 Metodický postup k vykazování očkování od 1. 10. 2018

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci Svazu zdravotních pojišťoven, VZP a zástupců PZS.,

Změny od předchozí verze (1. 9. 2018) jsou v textu vyznačeny.


UPOZORNĚNÍ: V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku zdravotní pojišťovny, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

10. 09. 2018 Metodický postup k vykazování očkování od 1. 9. 2018

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci Svazu zdravotních pojišťoven, VZP a zástupců PZS.

Změny od předchozí verze (1. 6. 2018) jsou v textu vyznačeny.

UPOZORNĚNÍ: V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku VZP, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

01. 06. 2018 Metodický postup k vykazování očkování – aktualizace ke dni 1. 6. 2018.

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci SZP ČR, VZP ČR a zástupců PZS.

UPOZORNĚNÍ: V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku VZP, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

15. 05. 2018 Metodický postup k vykazování očkování – aktualizace ke dni 1. 5. 2018

S platností od 1. 5. 2018 je vydána ve spolupráci se VZP aktualizace metodického postupu. Důvodem je zejména změna v OL proti lidskému papilomaviru. V červnu (předběžně je na stránkách SÚKL uvedeno k 15. 6. 2018) budou ukončeny dodávky OL 0027868 SILGARD. Tato vakcína bude nahrazena OL 0027886 GARDASIL, která má stejné SPC a z tohoto důvodu ji lze použít jako plnohodnotnou náhradu OL 0027868 SILGARD (tzn. lze ji použít i u pacientů rozočkovaných OL 0027868 SILGARD). Nová OL 0027886 GARDASIL bude do ČR dodávána již v průběhu května. Úhrada za OL zůstává stejná.

09. 02. 2018 Metodický postup k vykazování očkování – aktualizace ke dni 1. 2. 2018

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování.

UPOZORNĚNÍ: v případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku ZP, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2018

Metodika provádění pravidelného očkování vydávaná Kanceláří ZP, včetně formuláře pro vykazování očkování.
Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2018 upravuje způsob zajištění a proces provádění pravidelných povinných plošných očkování, včetně očkování určeného jen pro některé rizikové skupiny obyvatel – pojištěnců. Metodika je zpracována na základě jednání mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci PL a PLDD. Je určena pro smluvní poskytovatele zdravotních služeb i zdravotní pojišťovny.

Aktuální verze formuláře pro dané období je ke stažení na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění zde. (https://www.kancelarzp.cz/cs/pro-poskytovatele/cc/cc-formulare)

15. 01. 2018 Metodický postup k vykazování očkování, a to ke dni 1. 1. 2018
01. 12. 2017 Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 12. 2017
01. 11. 2017 Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 11. 2017
01. 09. 2017 Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 9. 2017
21. 08. 2017 Ukončení výroby a distribuce očkovací látky PNEUMO 23

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny obdržely informaci od společnosti Sanofi Pasteur o ukončení výroby a dovozu polysacharidové očkovací látky 0085172 PNEUMO 23. Z tohoto důvodu lze tuto očkovací látku aplikovat pouze do ukončení expirace nebo vyčerpání zásob.

01. 03. 2017 Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 3. 2017

S účinností od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny (dále jen „pojišťovny“) působící v České republice povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek (dále jen „očkovací látky“), a to v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen „Zákon“). V případě změny souvisejících právních předpisů se mění i tento metodický postup.

26. 01. 2017 Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2017

Upozorňujeme smluvní poskytovatele zdravotních služeb na vydání aktualizované verze Metodiky provádění pravidelného očkování v roce 2017.
Metodika provádění pravidelného očkování upravuje způsob zajištění a proces provádění pravidelných povinných plošných očkování, včetně očkování určeného jen pro některé rizikové skupiny obyvatel – pojištěnců. Metodika je zpracována na základě jednání mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci PL a PLDD. Je určena pro smluvní poskytovatele zdravotních služeb i zdravotní pojišťovny.

04. 01. 2017 Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2016
Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 7. 2016
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra na 2. pololetí 2016
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra na 2. pololetí 2016
22. 06. 2016 Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2016
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra na 1. pololetí 2016
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra na 1. pololetí 2016
22. 12. 2015 Oznámení o zajištění očkovacích látek pro pravidelná očkování roku 2016 a 2017
15. 12. 2015 Aktualizované znění metodiky ke sjednocení postupu provádění pravidelného očkování proti TBC pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace)
Příloha č. 1 metodiky – Postup kalmetizačních pracovišť (dále KP) při využití BCG vakcíny
13. 05. 2015 Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2015 (stav k 5. 6. 2015)
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra na 1. pololetí 2015
11. 06. 2014 Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2014 (stav k 6.6.2014)
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra na 1. pololetí 2014
23. 12. 2013 AKTUÁLNÍ INFORAMCE O DOSTUPNOSTI HEXAVALENTNÍ VAKCÍCNY PRO ÚČELY PRAVIDELNÉHO OČKOVÁNÍ OD 1. 1. 2014
20. 11. 2013 Oznámení o zajištění očkovacích látek pro pravidelná očkování roku 2014 a 2015
15. 04. 2012 Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2012 a 2013 (aktualizovaná verze)
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra ke stažení (Formulář je v xlsx)
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra ke stažení (Formulář je v xls)
25. 01. 2012 Vykazování a úhrady Pravidelné/povinné očkování a očkování rizikových skupin
Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2012 a 2013
06. 01. 2012 Informace pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost o zajištění očkovacích látek pro povinná očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění