Komise pro PR a marketing

Komise pro PR a marketing Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (KPR SZP ČR) je komisí Svazu zdravotních pojišťoven ČR tvořenou pověřenými zástupci členských zdravotních pojišťoven SZP ČR a předsedou KPR SZP ČR jmenovaným Radou SZP ČR.

Hlavní úkoly KPR SZP ČR:

  • analyzování situací v médiích a mediálních výstupů významných entit v oblastech dotýkajících se zdravotnictví a činnosti zdravotních pojišťoven a předkládání příslušných doporučení;

 

  • výběr aktuálních společných témat a navrhování jejich prezentace na veřejnosti a tvorba společných materiálů určených pro veřejnost;

 

  • zajišťování tiskových konferencích SZP ČR a tiskových setkání zástupců SZP ČR s novináři;

 

  • příprava a tvorba společných stanovisek a sdělení pro web SZP ČR;

 

  • spolupráce s odbornými sekcemi SZP ČR a vedením SZP ČR;

 

  • navrhování řešení sporů v souvislosti s marketingovými aktivitami jednotlivých členských pojišťoven.

Podrobnosti o činnosti KPR SZP ČR jsou upraveny statutem KPR SZP ČR schvalovaným Radou SZP ČR.

Složeni KPR SZP ČR:

Předseda KPR SZP ČR – PaedDr. Josef Křivánek, MBA
Zástupci zdravotních pojišťoven sdružených ve SZP ČR