Kontakt

Svaz zdravotních pojišťoven ČR, z.s.
Komise pro zdravotnické prostředky
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3

tel.: + 420 226 886 240

Kontaktní osoby:

Ing. Jan Beneš – předseda KZP SZP ČR, e-mail: benes@szpcr.cz