Výběr pojistného po 1. třetině roku 2016 je varováním před přílišným optimismem