Veřejné zdravotní pojištění valorizaci příspěvků za státní pojištěnce potřebuje, ale ani bez systémových změn se zdravotnictví neobejde