DOHODA_Ambulantní spec. péče_předběžná dohoda 2019