Zpráva analytické komise za rok 2017 s aktualizací odhadu příjmů na rok 2019