DOPLŇUJÍCÍ METODIKA SCHVALOVÁNÍ, VÝDEJE A ÚHRADY INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A JEJICH OPRAV A ÚPRAV