• KPZP Aktuality
  • NOVELA ZÁKONA Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ, KTERÁ PŘINÁŠÍ NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚHRADOVOU REGULACI SÉRIOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ NA POUKA

    Od 1. 12. 2019 dochází ke změně stávajících kódů u všech zdravotnických prostředků, které byly přeohlášeny na Státní ústav pro kontrolu léčiv (původní kódy budou pouze pro informaci uvedeny v poli PKOD). Zároveň dochází i ke změně podmínek úhrad.

    Pokud si pojištěnec chce vyzvednout zdravotnický prostředek na poukaz ještě za stávajících podmínek úhrady, je potřeba vystavený poukaz uplatnit (tj. předat) ve výdejně zdravotnických prostředků, lékárně nebo u smluvního výdejce 30. 11. 2019, a to včetně schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny, pokud je takové schválení dle stávajících podmínek vyžadováno.

  • KPZP Aktuality
  • S účinností od 1. 1. 2013 byly provedeny změny v platném číselníku zdravotnických prostředků

    (Číselník VZP – ZP) pro některé kategorie zdravotnických prostředků pro stomické pacienty. Pro jednodušší orientaci v novém systém jsme připravili přehled plně hrazených, v rámci úhradových limitů stanovených v Příloze 3C Zákona 48/1997 Sb., jednodílných stomických systémů a sáčků u dvoudílných stomických systémů – viz tabulka. V tabulce jsou uvedeny všechny dodávané pomůcky (zeleně jsou označeny plně hrazené, žlutě s doplatkem do 10%).