Často kladené otázky

Proč se mám očkovat?
Očkování snižuje pravděpodobnost nákazy u očkovaného člověka a zároveň chrání před těžkým a velmi těžkým průběhem onemocnění covid-19.
Je očkování bezpečné?
Vakcíny používané pro očkování v České republice jsou schválené centrální registrační institucí a splňují přísné bezpečnostní standardy. Každá vakcína má vlastní sadu informací o účinnosti i bezpečnosti, která je veřejně dostupná.
Je očkování účinné?
Každá vakcína během registračního procesu prokazuje účinnost předejití onemocnění. Účinnost vakcín se liší podle věku a složení očkované populace. U registrovaných vakcín se účinnost v populaci pohybuje od 80 % do 95 %.
Je očkování účinné i na zmutované viry?
Vakcína je namířena proti velmi stabilní části viru. Dosud známé mutace tuto oblast významně nemodifikují, nepředpokládá se proto ztráta účinnosti vakcín.
Jak dlouho mě vakcína ochrání?
Na tuto otázku zatím není jasná odpověď, očekává se však účinnost mnoho měsíců.
Bude třeba (v budoucnu) přeočkování?
Na tuto otázku také zatím není jasná odpověď. Potřeba přeočkování bude záviset na tvorbě protilátek a jejich přetrvání v organismu očkovaného člověka.
Způsobí mi očkování onemocnění covid-19?
Ne, vakcína neobsahuje virus, který by mohl onemocnění způsobit.
Bude mi po očkování špatně?
Může se stát, že očkovaný člověk má mírné příznaky – bolest hlavy, zvýšená teplota, bolest v místě vpichu, únava. To jsou běžné projevy organismu na jakékoliv očkování a nejsou nebezpečné.
Změní očkování mojí DNA?
Ne, registrované vakcíny jsou typu mRNA, což je jiný druh nukleové kyseliny. mRNA se nedostává do genomu člověka a nemůže ho tedy změnit.
Mohu odložit druhou dávku očkování?
Registrované vakcíny mají dobu přeočkování stanovenou podle klinických studií na 3 nebo 4 týdny po první dávce podle druhu vakcíny. Nejsou dostupné ověřené informace o prodlužování intervalu mezi dávkami.
Mohu si vakcínu vybrat?
Ne, vakcíny jsou přidělovány podle očkovacího místa, způsobu uchovávání a aktuální dostupnosti. Všechny registrované vakcíny však chrání očkovaného člověka obdobně, není třeba se bát nižší účinnosti.
Mohu se jít očkovat, když jsem nachlazená/nachlazený?
Před očkováním se vás lékař zeptá na váš aktuální zdravotní stav. Pokud jste nemocná/nemocný, je lepší se o podání očkování s lékařem poradit, případně očkování odložit.
Mám se nechat očkovat, když jsem covid-19 prodělala/prodělal?
Ano, prodělání onemocnění ve všech případech nechrání před opakovaným onemocněním. Je lepší nechat se očkovat a vytvořit pomocí očkování specifické protilátky, které přetrvají dlouhodobě.
Kde se mohu očkovat?
Očkování proti covid-19 v České republice stejně jako v jiných zemích EU podléhá strategii očkování vlády. Podrobnosti zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví na adrese https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
Budu za očkování platit?
Ne, vakcína i aplikace jsou hrazeny a účastník zdravotního pojištění (včetně seniorů) nic nehradí.
Je vakcína od společnosti AstraZeneca bezpěčná? Jak je to s úmrtími po očkování?
Evropská léková agentura odpovědná za registraci vakcín vydala výsledek vlastního zkoumání nahlášených nežádoucích účinků (včetně úmrtí) a sdělila, že souvislost mezi úmrtími nebyla prokázána. Situace je však ve všech členských státech přísně sledována a každý nežádoucí účinek má být hlášen, v České republice se nežádoucí účinky hlásí Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.
Adresa pro zasílání obecných dotazů:
info_covid@szpcr.cz
Prosíme vezměte na vědomí, že nemůžeme odpovídat na konkrétní dotazy k očkování proti covid-19 ve vztahu k vašemu zdravotnímu stavu. S těmito otázkami se obracejte na vašeho registrujícího nebo ošetřujícího lékaře.

Stáhnout pdf pdf