Zdravotní pojišťovny: K efektivnějšímu využití peněz zdravotnictví by měla přispět konkurence