Politické sliby dostávají zdravotní pojištění v roce 2018 na hranu udržitelnosti