Zdravotně pojistné plány členských zdravotních pojišťoven jsou připraveny