Sdělení pro dodavatele cirkulovatelných ZP a zdravotnických prostředků hrazených formou pronájmu