Úhrada plateb určených pro mimořádné odměny zaměstnanců v ambulantních zdravotnických zařízeních za rok 2020