Svaz zdravotních pojišťoven má nové logo a vizuální identitu