Stanovisko prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven k aktuální mediální kampani VZP