Konkurence nutí zdravotní pojišťovny pracovat efektivněji