Snižování nákladů na léky pojišťoven sdružených ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR v roce 2015