Předpokládané náklady členských zdravotních pojišťoven na léčiva hrazená ze zdravotního pojištění v letech 2016 a 2017