Metodický postup k vykazování očkování, a to ke dni 1. 1. 2018