Společná metodika VZP ČR a SZP ČR k předběžnému projednání úhrady zdravotnického prostředku z veřejného zdravotního pojištění zdravotními pojišťovnami v souvislosti s jeho ohlášením dle § 39r zákona č. 48/1997 Sb., pro zařazení do úhradové skupiny „Nekategorizované zdravotnické prostředky“ s úhradovým limitem 50 %