Kontakt

Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Léková komise
nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3
tel.: 234 462 109
mobil.: 734 312 396

Kontaktní osoby:

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D.– předsedkyně LK SZP ČR, e-mail: podrazilova@szpcr.cz

Ing. Marcela Malinová – pověřená vedením administrativy LK SZP ČR, e-mail: malinova@szpcr.cz

Radka Šulová – administrativní pracovnice LK SZP ČR, e-mail: sulova@szpcr.cz

PharmDr. Běla Davidová – odborná pracovnice LK SZP ČR, e-mail: davidova@szpcr.cz

Ing. Kateřina Šnajdrová – odborná pracovnice LK SZP ČR, e-mail: snajdrova@szpcr.cz