Kontakt

Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Léková komise
nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3
tel.: +420 226 886 235
mobil.: 734 312 396

Kontaktní osoby:

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D.– předsedkyně LK SZP ČR, e-mail: podrazilova@szpcr.cz

Ing. Kateřina Valková – pověřená vedením administrativy LK SZP ČR, e-mail: valkova@szpcr.cz

Miroslava Urbánková – administrativní pracovnice LK SZP ČR, e-mail: urbankova@szpcr.cz

Ing. Magdalena Vondráčková, Ph.D. – odborná pracovnice LK SZP ČR, e-mail: vondrackova@szpcr.cz

Ing. Kateřina Šnajdrová – odborná pracovnice LK SZP ČR, e-mail: snajdrova@szpcr.cz