Metodický postup k vykazování očkování – aktualizace ke dni 1. 6. 2018.