Zápis ze zahajovacího jednání DŘ o výši úhrady ZS pro rok 2019