Skupina poskytovatelů praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost – zápis 1. jednací den PFDŘ2019