Skupina poskytovatelů akutní lůžkové péče – zápis 1. jednací den PFDŘ2019