Rozvrh jednání zástupců poskytovatelů a zdravotních pojišťoven v rámci DŘ na rok 2020