Skupina poskytovatelů ambulantní specializované péče – zápis 1.jednací den PFDŘ2019