Aktualizované znění metodiky ke sjednocení postupu provádění pravidelného očkování proti TBC pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace)

Napsat komentář