Tisková zpráva k Pozitivnímu listu SZP ČR k 1.1.2016