SZP ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici předsedy Lékové komise SZP ČR