SZP ČR podporuje stanovisko ZP MV ČR ke zveřejněným výsledkům NKÚ