Stanovisko SZP ČR k dohodě mezi vládou a zástupci odborů a ČLK