Seznam dohodnutých nejvyšších cen aktualizovaný k 1.7.2019