Seznam dohodnutých nejvyšších cen aktualizovaný k 1.12.2018