Seznam dohodnutých nejvyšších cen aktualizovaný k 1.1.2019