Pozitivní list Svazu zdravotních pojišťoven ČR už obsahuje i první biologický přípravek