O výši úhrad na rok 2018 musí rozhodnout ministerstvo