Návrh MZ ČR na výdaje zdravotnictví pro rok 2024 ohrožuje finanční stabilitu systému