Informace pro uživatele číselníků HVLP SZP ČR – upřesnění